Onze missie

De missie van Waaier is het bieden van de mogelijkheid aan alle kankerpatiënten om vlot met elkaar in contact te kunnen treden zowel tijdens de oncologische behandeling, kort erna alsook op langere termijn. Patiënten kunnen bij Waaier terecht voor een gesprek of met vragen (zowel met hun medepatiënten als de zorgverstrekkers), zij kunnen er relevante informatie verkrijgen en deelnemen aan de activiteiten. Dat alles draagt tot het welzijn, het welvoelen en het mens-zijn van onze patiënten.

Waaier wil actief contacten leggen en onderhouden met afgevaardigden van geïnteresseerde zelfhulpgroepen, de Vlaamse Liga tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker.

De essentie

Voor onze patiënten is laagdrempelig lotgenotencontact binnen de cocon van het eigen ziekenhuis essentieel. De bestaande vriendenkring toont vaak onvoldoende begrip voor de vermoeidheid en het gebrek aan energie dat zij ervaren. Waaier biedt activiteiten aan die hen opnieuw in contact brengen met de maatschappij, maar dan op hun eigen energieniveau.

Lotgenoten begrijpen elkaar. Daarom draagt het contact bij tot de verwerking van de ziekte. Het werkt helend en vormt daardoor een stuk van de therapie. Ook beweging is een belangrijke sleutel tot herstel want het zorgt voor fysieke en mentale kracht.

De symboliek van een waaier

Waaier werd opgericht op 3 augustus 2010 onder de vorm van een vzw. Het is een vereniging van, voor en door kankerpatiënten met als basis zorgverstrekkers uit ons ziekenhuis. De naam verwijst naar een waaier van activiteiten en mogelijkheden, een waaier van gevoelens en persoonlijkheden, een waaier om je koelte toe te wuiven (bij vapeurs)… Het logo met de regenboogkleuren staat symbool voor alle emoties en de evolutie in die emoties: ook patiënten kunnen naar het licht toe opklimmen en samen met lotgenoten van de lichtere kleuren genieten. Soms wordt de trap ook noodgedwongen in omgekeerde richting bewandeld… De dwarse streep geeft een krachtige beweging en doorzettingsvermogen aan.